استخاره صفحه 331

صفحه 331
صفحه 332
صفحه
سوره
انبیاء
آیه
102
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید صدقه فراموش نشود.
نتیجه ازدواج
خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله
خوب است با توکل به‌خدا و رعایت شرایط اقدام کنید ان‌شاءالله سود خوبی خواهید برد.
X