استخاره صفحه 337

صفحه 337
صفحه 338
صفحه
سوره
حج
آیه
39
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است از مشکلات نهراسید. با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله به اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی است ان‌شاءالله همه‌ی مشکلاتتان حل خواهد شد.
نتیجه معامله
خوب است ان‌شاءالله سود خوبی خواهید برد.
X