استخاره صفحه 341

صفحه 341
صفحه 342
صفحه
سوره
حج
آیه
73
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است به مشکلات زیادی بر می‌خورید و به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج
به‌هیچ‌وجه این کار را نکنید که به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله
در صورت انجام ضرر هنگفتی خواهید کرد حتما ترک شود.
X