استخاره صفحه 353

صفحه 353
صفحه 354
صفحه
سوره
نور
آیه
28
نتیجه استخاره
اختیار با توست
نتیجه کلی
میانه خوب است اگر همه‌ی شرایط مهیا است انجام دهید و الا ترک کنید.
نتیجه ازدواج
همه‌ی حرفها را اول بزنید و همه‌ی جوانب را در نظر بگیرید اگر همه‌ی شرایط مهیا است انجام دهید و الا ترک کنید.
نتیجه معامله
اگر همه‌ی جوانب را سنجیده‌اید و مشکلی نیست انجام دهید و الا ترکش بهتر است.
X