استخاره صفحه 363

صفحه 363
صفحه 364
صفحه
سوره
فرقان
آیه
33
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است اما زحمت زیاد دارد با توکل به‌خدا انجام دهید.
نتیجه ازدواج
خوب است ولی خیلی سختی خواهید کشید و دچار زحمت خواهید شد اگر طاقتش را دارید انجام دهید.
نتیجه معامله
سود خوبی نصیبتان می‌شود با توکل به‌خدا اقدام کنید و از مشکلات نهراسید.
X