استخاره صفحه 365

صفحه 365
صفحه 366
صفحه
سوره
فرقان
آیه
56
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله به همه‌ی اهدافتان می‌رسید.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی است ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله
ان‌شاءالله آن چه که در نظر دارید می‌شود با توکل به‌خدا اقدام کنید.
X