استخاره صفحه 367

صفحه 367
صفحه 368
صفحه
سوره
شعراء
آیه
10
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است از مشکلات نهراسید و با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله هر آنچه که در نظر دارید انجام می‌شود.
نتیجه ازدواج
هر آنچه از یک ازدواج خوب می‌شود توقع داشت وجود دارد پس درنگ نکنید جایز نیست.
نتیجه معامله
سود خوبی نصیبتان خواهد شد با توکل به‌خدا انجام دهید.
X