استخاره صفحه 383

صفحه 383
صفحه 384
صفحه
سوره
نمل
آیه
64
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است به چه‌کنم چه‌کنم گرفتار خواهید شد ترک شود.
نتیجه ازدواج
همه‌ی زندگی دچار اختلاف خواهید شد و دائما از شما بابت هر کاری پرس و جو می‌شود ترک شود.
نتیجه معامله
به مشکلات و شرایط سختی بر می‌خورید ترک شود.
X