استخاره صفحه 385

صفحه 385
صفحه 386
صفحه
سوره
نمل
آیه
89
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است الان شرایط انجام این کار را دارا هستید با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج
ان‌شاءالله که مبارک است مورد بسیار مناسبی است اقدام کنید.
نتیجه معامله
خوب است ان‌شاءالله به هدف مورد نظرتان دست می‌یابید همه‌ی جوانب را در نظر داشته باشید.
X