استخاره صفحه 387

صفحه 387
صفحه 388
صفحه
سوره
قصص
آیه
14
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است الان شرایط انجام این کار را دارا هستید با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج
ان‌شاءالله که مبارک است مورد بسیار مناسبی است اقدام کنید.
نتیجه معامله
خوب است ان‌شاءالله به هدف مورد نظر تان دست می‌یابید همه‌ی جوانب را در نظر داشته باشید.
X