استخاره صفحه 395

صفحه 395
صفحه 396
صفحه
سوره
قصص
آیه
78
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است به چه‌کنم چه‌کنم گرفتار می‌شوید و وقتی متوجه می‌شوید که دیگر پشیمانی سودی ندارد.
نتیجه ازدواج
اصلا مورد مناسبی نیست حتما ترک شود و الا پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله
به‌هیچ‌وجه انجام آن به صلاح شما نیست در چاهی می‌افتید که خلاصی از آن بسیار مشکل است.
X