استخاره صفحه 397

صفحه 397
صفحه 398
صفحه
سوره
عنکبوت
آیه
7
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با توکل به‌خدا به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید ان‌شاءالله
نتیجه ازدواج
ان‌شاءالله که مبارک است به پای هم پیر شوید.
نتیجه معامله
خوب است منفعت خوبی خواهید برد و جبران ضررهای گذشته نیز می‌شود.
X