استخاره صفحه 401

صفحه 401
صفحه 402
صفحه
سوره
عنکبوت
آیه
39
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است اگر چه ظاهر خوش خط و خالی دارد ولی اصلا مورد مناسبی نیست .
نتیجه ازدواج
به‌هیچ‌وجه انجام ندهید باطن با ظاهر تفاوت بسیار دارد ترک شود.
نتیجه معامله
فریب ظاهر خوش خط و خال را نخورید که به‌شدت پشیمان خواهید شد.
X