استخاره صفحه 411

صفحه 411
صفحه 412
صفحه
سوره
لقمان
آیه
1
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است خیر دنیوی و اخروی دارد با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج
از هر نظر مناسب است ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله
بسیار پر سود و منفعت است با توکل به‌خدا انجام دهید.
X