استخاره صفحه 415

صفحه 415
صفحه 416
صفحه
سوره
سجده
آیه
1
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است از مشکلات نترسید و با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج
از مشکلات نهراسید مورد مناسبی است که ارزش هر کاری را دارد انجام دهید ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله
آن قدر سود خواهید کرد که مشکلات را از ‌یاد ببرید با توکل به‌خدا انجام دهید.
X