استخاره صفحه 417

صفحه 417
صفحه 418
صفحه
سوره
سجده
آیه
21
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است استغفار کنید و به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که عذاب دنیوی و اخروی دارد.
نتیجه ازدواج
به‌هیچ‌وجه انجام ندهید از گناهانتان توبه کنید و فکر این کار را از سر خود بیرون کنید.
نتیجه معامله
اصلا انجام ندهید که بعدا به‌شدت پشیمان خواهید شد.
X