استخاره صفحه 421

صفحه 421
صفحه 422
صفحه
سوره
احزاب
آیه
23
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است به‌همین روشی که در نظر دارید عمل کنید ان‌شاءالله به همه اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج
مورد بسیار مناسبی است قبل از ازدواج همه‌ی حرفهایتان و اصولی که به آن پایبندید را بزنید ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله
طبق همان شرایطی که در نظر دارید انجام دهید سود خوبی خواهید برد و به اعتبارتان نیز اضافه خواهد شد.
X