استخاره صفحه 449

صفحه 449
صفحه 450
صفحه
سوره
صافات
آیه
77
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید ان‌شاءالله به‌همه‌ی اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج
بسیار خوب و فرزندانی صالح ثمره ی این ازدواج است با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه معامله
بسیار خوب است با توکل به‌خدا ان‌شاءالله سود خوبی در انتظار شماست مستمندان را فراموش نکنید.
X