استخاره صفحه 451

صفحه 451
صفحه 452
صفحه
سوره
صافات
آیه
127
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است مورد تکذیب قرار می‌گیرید و به مشکل بر می‌خورید ترک شود.
نتیجه ازدواج
به مشکلات و مسائلی بر می‌خورید که ادامه‌ی زندگی را برای شما غیر ممکن می‌سازد ترک شود.
نتیجه معامله
مشکلاتی در بین است که باعث می‌شود به اعتبار شما لطمه وارد شود و ضرر می‌کنید ترک شود.
X