استخاره صفحه 453

صفحه 453
صفحه 454
صفحه
سوره
ص
آیه
1
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است از مشکلات نترسید و با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج
خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید ومشکلات هم در اوائل ازدواج طبیعی است فقط نباید از آن بترسید.
نتیجه معامله
سود خوبی دارد و به زحمتش می‌ارزد با توکل به‌خدا انجام بده.
X