استخاره صفحه 457

صفحه 457
صفحه 458
صفحه
سوره
ص
آیه
62
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است مورد اذیت و آزار عده‌ای نادان قرار می‌گیرید و از کار خود به‌شدت پشیمان می‌شوید ترک شود.
نتیجه ازدواج
نزاع- درگیری- طلاق و چیز دیگری هم در این ازدواج نیست ترک شود.
نتیجه معامله
دچار افراد شیاد و بدجنسی خواهید شد به‌هیچ‌وجه انجام ندهید.
X