استخاره صفحه 463

صفحه 463
صفحه 464
صفحه
سوره
زمر
آیه
41
نتیجه استخاره
اختیار با توست
نتیجه کلی
میانه است در صورتی که تمام جوانب را رعایت کنید و با احتیاط عمل کنید خوب است والا بد است.
نتیجه ازدواج
به‌زحمت و درد سرش نمی ارزد زندگی بدی پیدا می کنید پس بهتر است اصلا شروع نکنید.
نتیجه معامله
به افراد شیادی بر می‌خورید با احتیاط عمل کنید و در صورت امکان ترک کنید.
X