استخاره صفحه 465

صفحه 465
صفحه 466
صفحه
سوره
زمر
آیه
57
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است دچار پشیمانی شَدید خواهید شد. حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج
بسیار بد است اصلا هیچ سنخیتی و نزدیکی باهم ندارید و در صورت انجام به شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله
در صورت انجام این معامله به‌شدت متضرر و پشیمان خواهید شد.
X