استخاره صفحه 477

صفحه 477
صفحه 478
صفحه
سوره
فصلت
آیه
1
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج
ان‌شاءالله که مبارک است با توکل به‌خدا انجام دهید.
نتیجه معامله
معامله‌ی پر سود و برکتی است مستمندان را فراموش نکنید.
X