استخاره صفحه 481

صفحه 481
صفحه 482
صفحه
سوره
فصلت
آیه
39
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با توکل به‌خدا به اهدافتان خواهید رسید ان‌شاءالله.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی است باعث آرامش شما و بوجود آمدن فرزندان سالم و خوبی خواهد شد.
نتیجه معامله
سود خوبی نصیبتان می‌شود با توکل به‌خدا اقدام کنید.
X