استخاره صفحه 487

صفحه 487
صفحه 488
صفحه
سوره
شوری
آیه
32
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با صبر و حوصله مشکلاتتان حل شده و به نتیجه‌ی دلخواه خواهید رسید ان‌شاءالله.
نتیجه ازدواج
خوب است به‌شرط آنکه با دیدن مشکلات نترسید و با صبر و حوصله موارد این‌چنینی را با درایت حل کنید.
نتیجه معامله
با زحمت و رنج به‌سود خوبی دست خواهید ‌یافت به‌خدا توکل کنید و در هیچ کاری خدا را فراموش نکنید.
X