استخاره صفحه 499

صفحه 499
صفحه 500
صفحه
سوره
جاثیه
آیه
1
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است با توکل به‌خدا به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید ان‌شاءالله.
نتیجه ازدواج
از هر جهت مورد مناسبی است ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد خدا را در همه حال در نظر داشته باشید.
نتیجه معامله
بسیار خوب است سود خوبی نصیبتان خواهد شد با توکل به‌خدا انجام دهید مستمندان را فراموش نکنید.
X