استخاره صفحه 5

صفحه 5
صفحه 6
صفحه
سوره
بقره
آیه
25
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است و از انجام آن استفاده‌ی زیادی خواهید برد .
نتیجه ازدواج
در این ازدواج خیر و برکت وجود دارد و با انجام آن ان‌شاءالله عاقبت بخیر و خوشبخت خواهید بود.
نتیجه معامله
در این معامله منفعت زیادی خواهید برد با حفظ موازین شرعی معامله را انجام دهید تا در دنیا و آخرت سعادت‌مند شوید.
X