استخاره صفحه 501

صفحه 501
صفحه 502
صفحه
سوره
جاثیه
آیه
23
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است از گذشته درس بگیرید و اشتباهات گذشته را تکرار نکنید و گرنه باید تاوان سختی از این بابت بدهید.
نتیجه ازدواج
بسیار بد است به‌هیچ‌وجه بهم نمی‌خورید و در صورت انجام به‌شدت پشیمان خواهید شد ولی دیگر سودی ندارد.
نتیجه معامله
ضرر هنگفتی خواهید کرد و به‌شدت پشیمان خواهید شد انجام ندهید.
X