استخاره صفحه 503

صفحه 503
صفحه 504
صفحه
سوره
احقاف
آیه
6
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است به افرادی بر می‌خورید که شما را پلکان خود می‌کنند و شما را به‌خاک سیاه می‌کشانند انجام ندهید.
نتیجه ازدواج
به‌هیچ‌وجه این کار را انجام ندهید چون زندگی بسیار بد و نکبت‌باری خواهید داشت.
نتیجه معامله
اعتبار و مال شما در اثر این کار لطمه خواهد خورد ترک شود.
X