استخاره صفحه 507

صفحه 507
صفحه 508
صفحه
سوره
محمد
آیه
1
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است هر کاری که انجام دهید به نتیجه نمی‌رسید و در آخر هم جز پشیمانی سودی ندارد.
نتیجه ازدواج
بسیار بد است زندگی بدی خواهید داشت و جز نزاع و درگیری چیز دیگری دیده نمی‌شود.
نتیجه معامله
بد است مال و اعتبارتان به مخاطره می‌افتد و هر کاری کنید به نتیجه نمی‌رسد ترک شود.
X