استخاره صفحه 511

صفحه 511
صفحه 512
صفحه
سوره
فتح
آیه
1
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است دیگر از این موقعیت‌های خوب، کمتر به سراغ شما می‌آید با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج
بسیار خوب است از هر نظر مورد مناسبی است ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله
سود خوبی نصیبتان خواهد شد مستمندان را فراموش نکنید.
X