استخاره صفحه 535

صفحه 535
صفحه 536
صفحه
سوره
واقعه
آیه
17
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است به همه‌ی اهدافی که در نظر دارید می‌رسید و باعث گشایش در کارتان می‌شود.
نتیجه ازدواج
ان‌شاءالله که مبارک است مورد خوبی را انتخاب کرده‌اید باعث آرامش شما در زندگی است.
نتیجه معامله
منفعت خوبی نصیبتان خواهد شد با توکل به‌خدا اقدام کنید.
X