استخاره صفحه 537

صفحه 537
صفحه 538
صفحه
سوره
واقعه
آیه
77
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است به تمامی اهدافتان خواهید رسید با توکل به‌خدا اقدام کنید و در هیچ حال خدا را فراموش نکنید.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی است ان‌شاءالله باعث گشایش روحی و مالی شما خواهد شد با توکل به‌خدا انجام دهید.
نتیجه معامله
منفعت خوبی در انتظار شما است با توکل به‌خدا انجام دهید و در هیچ کاری خدا را فراموش نکنید.
X