استخاره صفحه 539

صفحه 539
صفحه 540
صفحه
سوره
حدید
آیه
12
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است دیگر از این بهتر نمی‌شود با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله موفق خواهید شد.
نتیجه ازدواج
این مورد از هر نظر مناسب است ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد اقدام کنید.
نتیجه معامله
به همه‌ی اهدافتان در این معامله دست پیدا می‌کنید و سود خوبی عایدتان می‌شود با توکل به‌خدا انجام دهید.
X