استخاره صفحه 55

صفحه 55
صفحه 56
صفحه
سوره
آل عمران
آیه
38
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام کن ان‌شاءالله به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج
فرزندان صالحی نصیبتان خواهد شد ان‌شاءالله که مبارک باشد.
نتیجه معامله
سود و منفعت زیادی می‌بری ان‌شاءالله .
X