استخاره صفحه 553

صفحه 553
صفحه 554
صفحه
سوره
جمعه
آیه
1
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است ان‌شاءالله به همه‌ی اهدافی که در نظر دارید خواهید رسید با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج
موردی از هر نظر مناسب است ان‌شاءالله که مبارک است صدقه فراموش نشود.
نتیجه معامله
سود خوبی در انتظار شماست با توکل به‌خدا اقدام کنید صدقه فراموش نشود.
X