استخاره صفحه 557

صفحه 557
صفحه 558
صفحه
سوره
تغابن
آیه
10
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که به‌شدت پشیمان خواهید شد. حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج
هیچ نقطه‌ی مشترکی وجود ندارد و در صورت انجام هر لحظه از خدا طلب مرگ خواهید کرد ترک شود.
نتیجه معامله
ضرر هنگفت مالی و اعتباری خواهد داشت حتما ترک شود والا دچار پشیمانی شدیدی خواهید شد.
X