استخاره صفحه 565

صفحه 565
صفحه 566
صفحه
سوره
قلم
آیه
16
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است اصلا فكرش را از سر بیرون كنید كه گوش‌مالی خواهید شد.
نتیجه ازدواج
به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که در صورت انجام هر لحظه از خدا طلب مرگ خواهید کرد
نتیجه معامله
ضرر مالی و اعتباری هنگفتی خواهید کرد که دیگر راه جبرانی ندارد حتما ترک شود.
X