استخاره صفحه 567

صفحه 567
صفحه 568
صفحه
سوره
الحاقة
آیه
9
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است در صورت انجام به‌شدت پشیمان خواهید شد حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی نیست دچار مشکلات عدیده‌ای خواهید شد.
نتیجه معامله
ضرر مالی و اعتباری دارد حتما ترک شود.
X