استخاره صفحه 569

صفحه 569
صفحه 570
صفحه
سوره
معارج
آیه
11
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است به چه‌كنم چه‌كنم گرفتار می‌شوید حتما ترك شود
نتیجه ازدواج
به‌هیچ‌وجه مورد مناسبی نیست به چه‌کنم چه‌کنم گرفتار می‌شوید و راه چاره‌ای هم ندارید ترک شود.
نتیجه معامله
به چه‌کنم چه‌کنم گرفتار می‌شوید حتما ترک شود.
X