استخاره صفحه 57

صفحه 57
صفحه 58
صفحه
سوره
آل عمران
آیه
53
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با توکل به‌خدا و ائمه معصومین انجام بده ان‌شاءالله موفق خواهید شد.
نتیجه ازدواج
ان‌شاءالله که مبارک است اقدام کن نمازت را اول وقت بخوان و صدقه بده.
نتیجه معامله
با حفظ موازین شرعی انجام بده ان‌شاءالله سود خوبی می‌بری.
X