استخاره صفحه 571

صفحه 571
صفحه 572
صفحه
سوره
نوح
آیه
11
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است ان‌شاءالله به اهدافتان خواهید رسید. با توكل به‌خدا اقدام كنید.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی است ان‌شاءالله مبارک است از هر نظر باعث آرامش است.
نتیجه معامله
سود خوبی خواهید برد. با توکل به‌خدااقدام کنید صدقه فراموش نشود.
X