استخاره صفحه 575

صفحه 575
صفحه 576
صفحه
سوره
مزمل
آیه
20
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است از مشكلات نهراسید این كار ارزش زحمت را دارد با توكل به‌خدا انجام دهید.
نتیجه ازدواج
مورد خوب و مناسبی است از مشکلات هم نترسید ارزشش را دارد ابتدای زندگی هم اختلافاتی دیده می شود ولی همه حل می‌شود با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه معامله
سود خوبی خواهید کرد و بعد از آن است که دیگر مشکلات و زحمتهایی که کشیده‌اید بنظرتان ناچیز می‌آید با توکل به‌خدا اقدام کنید.
X