استخاره صفحه 577

صفحه 577
صفحه 578
صفحه
سوره
مدثر
آیه
48
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است این كار مثل تكیه زدن بر باد است به‌هیچ‌وجه انجام ندهید.
نتیجه ازدواج
به‌هیچ‌وجه در شأن شما نیستند تکیه بر باد نزنید پشیمانی شدید دارد حتما ترک شود.
نتیجه معامله
ضرر مالی و اعتباری شدید دارد طرفهای شما آنهایی نیستند که روی حرفهایشان بمانند حتما ترک شود.
X