استخاره صفحه 579

صفحه 579
صفحه 580
صفحه
سوره
انسان
آیه
6
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است با توكل به‌خدا به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید و تمامی مشكلاتتان حل خواهد شد.
نتیجه ازدواج
مورد از هر نظر مناسبی است با توکل به‌خدا انجام دهید باعث آرامش روحی و پیشرفت مالی شما خواهید بود صدقه فراموش نشود.
نتیجه معامله
سود خوبی نصیبتان خواهد شد با توکل به‌خدا اقدام کنید و صدقه فراموش نشود.
X