استخاره صفحه 581

صفحه 581
صفحه 582
صفحه
سوره
مرسلات
آیه
20
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است دچار مشكلات عدیده‌ای خواهید شد و در آخر هم به اهدافتان نخواهید رسید.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی نیست به‌هیچ‌وجه در شأن شما نیستند ترک شود.
نتیجه معامله
بد است بعد از زحمتهای زیاد در آخر هم نتیجه‌ی عکس از کارتان خواهید گرفت.
X