استخاره صفحه 583

صفحه 583
صفحه 584
صفحه
سوره
نبا
آیه
31
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است باعث آرامش و آسایش شما خواهد شد با توكل به‌خدا اقدام كنید.
نتیجه ازدواج
مورد بسیار مناسبی است و باعث آرامش روحی و پیشرفت مالی شما خواهد شد ان‌شاءالله که مبارک است.
نتیجه معامله
سود خوبی نصیبتان خواهد شد با توکل به‌خدا اقدام کنید و صدقه فراموش نشود.
X