استخاره صفحه 589

صفحه 589
صفحه 590
صفحه
سوره
مطففین
آیه
35
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است دچار مشكلات و سختیهایی خواهید شد و در آخر هم به هیچ كدام از اهدافتان نخواهید رسید.
نتیجه ازدواج
بسیار بد است به‌هیچ‌وجه مورد مناسبی نیست به چه‌کنم چه‌کنم گرفتار خواهید شد حتما ترک شود.
نتیجه معامله
ضرر هنگفتی خواهید کرد و اعتبارتان نیز زیر سوال می‌رود حتما ترک شود.
X