استخاره صفحه 595

صفحه 595
صفحه 596
صفحه
سوره
شمس
آیه
1
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است ولی قدری زحمت دارد با توكل به‌خدا انجام دهید و با افراد خبره مشورت كنید.
نتیجه ازدواج
خوب است دچار زحمت می‌شوید و مشکلاتی دیده می‌شود ولی عاقبت بخیر خواهید شد ان شاءالله.
نتیجه معامله
خوب است مشکلاتی دیده می‌شود ولی نتیجه مطلوب و دلخواه بدست خواهد آمد به‌خدا توکل کنید و انجام دهید.
X